Családok Otthonteremtési Kedvezménye 1.

A több részből álló cikksorozat első eleme a lehetséges igénylők személyével foglalkozik

Családok Otthonteremtési Kedvezménye 1.

Elsődlegesen rögzíteni kívánom, hogy a tanulmány a hatályos jogszabályok – nevezzük nevén a „gyermeket”, a lakásépítési támogatásról 256/2011. (XII.6.) Korm. rendelet – alapján készült, nem pedig egyes magánvéleményeket, felröppenő híreket közlök, mert ez utóbbiak nem jelentenek hiteles tájékoztatást. Illetve felhívom mindenki arra, hogy előfordulhat, hogy ezen válaszok alapján úgy tűnik, hogy Ön igénybe tudja venni a CSOK-ot, de valamely különleges ok miatt – mely a kérdések és így a válaszok között nem szerepel –, mégsem kaphatja meg a támogatást, és mivel minden eset egyedi, ezért az ilyen egyes különleges, eltérő esetekből eredő tévedésekért felelősséget sajnos nem tudok vállalni.

 

1. Csak házastársak jogosultak élni a kedvezménnyel? Én az élettársammal szeretném igénybe venni, össze kell feltétlenül házasodnunk?

Nem. A jogosultaknak két nagy csoportja van: a CSOK-ot igényelheti 1. a személy - magyar állampolgár, de akár harmadik országbeli állampolgár és oltalmazott is – a vele közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített, bővített vagy megvásárolt lakásba vele együtt beköltöző vér szerinti és örökbe fogadott gyermeke után, 2. vagy fiatal házaspár − a meglévő gyermekei számától függetlenül − legfeljebb három születendő gyermek vállalása esetén a bekerülési költség vagy vételár megfizetéséhez. A különbség abban van, hogy fiatal házastársak vállalhatnak a jogszabály szerint születendő gyermeket, akire támogatást kaphatnak, így kedvezőbb a helyzetük.

 

2. Mit jelent az, hogy „fiatal házaspár”? (Emlékszem, hogy korábban azért estünk el a támogatástól, mert egyikünk már elmúlt 40 éves.)

Fiatal házaspárnak nevezzük azokat a házastársakat, melyek közül a családok otthonteremtési kedvezménye iránti kérelem benyújtásának időpontjában legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét, azonban most már elegendő, ha csak az egyik házastárs 40 év alatti.

 

3. A férjem már elmúlt 40 éves, ez akadálya az igénylésnek?

Jó hír: nem, ez nem akadály! A jogszabály-változás folytán már elegendő, ha az egyik fél nem töltötte be a 40. életévét, ekkor is fiatal házaspárnak minősülnek a házastársak, és minden kedvezményt igénybe tudnak venni. Illetve például meglévő három gyermekek esetén a szülők esetében a 10 millió forinthoz egyáltalán nem kritérium az életkor, igénybe vehető a CSOK.

 

4. Ki számít gyermeknek? Az egyetemen tanuló 20 éves fiam gyermeknek számít?

Igen, ő gyermek. A gyermek fogalmának meghatározása nem egyszerű a jogszabályban, de lelövöm a „poént”, a 20 éves egyetemen tanuló fiú gyermeknek számít. Szóval gyermek a magzat vagy az ikermagzat a terhesség betöltött 24. hetét követően, valamint az, aki az igénylő eltartottja ésa 20. életévét még nem töltötte be,vagya 20. életévét már betöltötte, de felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, vagya 20. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg. És itt kell megjegyezni, hogy a gyermeket - a teljes ellátást biztosító intézetben tanuló gyermek kivételével - az igénylővel közös háztartásban élőnek kell tekinteni akkor is, ha tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik, hanem például albérletben, kollégiumban.

 

5. A páromnak van egy saját gyermeke, és van egy közös gyermekünk is, akkor most két gyermekünk van? A közösen nevelt gyermeket hogyan számítja az állam?

Örömmel közlöm, hogy igen! A jogszabály szempontjából az a lényeg, hogy az igénylővel közös háztartásban élő, általa eltartott, és a felépített, bővített vagy megvásárolt lakásba vele együtt költöző gyermekről legyen szó, márpedig ilyen esetben az élettársaknak mint igénylőknek két gyermeke van.

 

Hamarosan folytatódik a cikksorozat, a következő bejegyzésben kitérek többek között arra, hogy mit is nevezünk lakásnak, új építésű lakásnak, illetve még esik pár szó a lehetséges igénylőkről.

 

2016 január06.