Magánszemélyeknek

Személyek joga, családjog, öröklési jog

§ Házassági bontóper

§ Szülői felügyeleti joggal (gyermekelhelyezéssel) kapcsolatos ügyek, kapcsolattartási ügyek

§ Gyermektartási, házastársi tartási igények érvényesítése

§ Házassági, élettársi vagyonjog

§ Családi jogállás rendezése, apaság vélelmének megdöntése

§ Képviselet hagyatéki eljárás során

§ Követelések érvényesítése polgári nemperes és peres eljárás során

§ Fizetési meghagyásos eljárás

§ Végrehajtási eljárás

§ Polgári peres eljárás

§ Szerződések készítése (vállalkozási -, megbízási –, letéti szerződés, stb.)

§ Munkajogi tanácsadás, képviselet tárgyalások és peres eljárások során