Végkielégítés

Mit kell tudni a végkielégítés jogintézményéről?

Végkielégítés

A végkielégítés lényegében az az összeg, amivel a jogalkotó honorálja azt, ha valaki sokáig egy munkáltatónál dolgozik, és megszüntetik a munkaviszonyát. Nézzük pontokba szedve, mikor jár végkielégítés:

1. Végkielégítés a munkáltató felmondása, jogutód nélküli megszűnése esetén jár, de természetes közös megegyezés esetén is lehetséges - sőt, célszerű - abban megállapodni, hogy jár ez az összeg


2. Legalább 3 év, az adott munkáltatónál letöltött munkaviszony után jár végkielégítés


3. Összege sávosan emelkedik, 25 év után például már 6 havi távolléti díj jár ilyen címen


4. Ha az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül szűnik meg a munkaviszony a fenti okokból, akkor a munkaévek számától függően akár további 3 havi távolléti díj is járhat

5. Nem jár viszont végkielégítés, ha a munkavállaló a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül, vagy a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy a nem egészségi okkal összefüggő képessége

2016 november08.