Banki elszámolás

Javában zajlanak a banki elszámolási ügyek

Banki elszámolás

A devizahiteles elszámolások többsége újabb szakaszba lépett, több ügy már a Pénzügyi Békéltető Testület előtt van folyamatban, illetőleg több eljárás már lezárult. Sok esetben tapasztalom azonban, hogy a vonatkozó jogszabályokat nem jól értelmezik, így félretájékoztatják a fogyasztókat, különösen a jogorvoslati lehetőségekkel kapcsolatban.

Miként azt sokan tudják, az a devizahitellel rendelkező ügyfél, aki nem fogadta el a bank által megküldött számítást, a visszatérítendő összeget, vagy a forintosítás mikéntjét, az elszámolás kézhezvételétől számított 30 napon belül közölhette kifogását az érintett pénzintézettel. Ezen kifogásra a banknak 60 napon belül érdemi választ kellett adnia. 

Amennyiben az ügyfél a válasszal, a kifogás elbírálásával nem elégedett, az elszámolást továbbra is helytelennek tartja, a banki válasz kézhezvételétől számított 30 napon belül a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.

Nagyon fontos kiemelni azt, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárása csak konkrét hiba, helytelen adat megjelölése esetén, a számítási hiba levezetésével kezdeményezhető, tehát önmagában azért például nem, ha a fogyasztó kevésnek találja a bank által visszafizetendő összeget, vagy soknak találja a fennmaradó tartozást. A Pénzügyi Békéltető Testület ugyanis nem jogosult az elszámolások általános felülvizsgálatára, csak a kérelemben szereplő adatokat, tényeket vizsgálhatja.

Jó hír azonban, hogy az érdemi elbírálásra alkalmas, jogszabályoknak megfelelő kérelmek esetében a fogyasztó és a bank sok esetben megegyezett egymással, illetőleg több esetben kötelezést tartalmazó határozatot adott ki a Pénzügyi Békéltető Testület a bankok részére. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a Testület mindent megtesz a kérelmek mielőbbi elbírálása érdekében. Kardos-Nagy Tünde szóvivő tájékoztatása szerint az idén július végéig 6567 elszámolási kérelem érkezett a PBT-hez, amelyek közül eddig 1005 ügyet sikerült lezárni. Utóbbiak közül 29 ügyben kötött egyezséget a pénzügyi intézmény és a fogyasztó, 5 esetben pedig kötelezést tartalmazó határozatot adott ki a PBT.

2015 augusztus11.